Algemene voorwaarden

Informatie, Zelf doen of Laten opstellen

Waarom?

Waarom heeft u algemene voorwaarden nodig?

Wanneer u samen met een andere partij (dit kunnen uw klanten zijn, maar ook andere bedrijven) een overeenkomst aangaat dan is het logisch dat je van te voren de spelregels bepaalt. Dit is exact wat de algemene voorwaarden zijn. U kunt afspreken hoe je met elkaar omgaat, hoe lang de garantie duurt, hoe en wanneer er betaald wordt. Het is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen maar het schept vaak wel een hoop duidelijkheid.


Wat staat er in?

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Wat er in de algemene voorwaarden komt te staan is uiteraard afhankelijk van wat voor type dienst of product er wordt geleverd, wat de werkwijze is en wie de klant is. Vaak zien we wel een aantal standaard elementen terug in de algemene voorwaarden. Denk hierbij aan definities, annulering, oplevering, aansprakelijkheid, klachten, geheimhouding, Intellectueel eigendom, betaling toepasselijkheid. Wanneer zijn ze geldig?

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig

Uw algemene voorwaarden zijn pas geldig als de inhoud ervan correct is en ze op de juiste wijze zijn opgesteld. Daarnaast dienen de algemene voorwaarden ook correct gebruikt te worden. Dit houdt ten eerste in dat u voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar maakt dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit kan dus niet na het sluiten van de overeenkomst. In dit geval zijn de voorwaarden niet rechtsgeldig.

Vervolgens moet u de andere partij in staat stellen om de algemene voorwaarden te lezen. Dit kan door de algemene voorwaarden op te sturen of door ze te overhandigen. Het is ook mogelijk om ze digitaal beschikbaar te stellen (u dient uiteraard wel te verwijzen naar de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst). Zorg er dan voor dat de andere partij in staat is om de voorwaarden op te slaan.
Ten slotte dient u vast te leggen dat aan voorgaande voorwaarden is voldaan. Dit kan door een overeenkomst te laten ondertekenen waarop staat dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Laat de andere partij daarom de offerte of overeenkomst ondertekenen waarop u aangeeft dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u de algemene voorwaarden op tijd en op de juiste manier heeft overhandigd.

Schelte & de Jonge, Krijn Taconiskade 346, 1087 Amsterdam, +31(0)123456789
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin